Lahisten Kartano_Paahtopaisti.JPG

Välmående djur, kött och människor

 
 
Nytta även på andras mark

Korna betar förutom på åkrarna även på strand-, äng- och andra naturbeten och upprätthåller kulturlandskap på ett sätt som inte är möjligt maskinellt.

Nytta även på andras mark

Naturbeten upprätthåller naturens mångfald. Särskilt fåglar och insekter drar nytta av naturbeten.

Nytta även på andras mark

Våra djur betar även på arrenderade marker, där ägarna önskar hålla betydelsefulla biotoper öppna.

Nytta även på andras mark

Våra djur betar även på arrenderade marker, där ägarna önskar hålla betydelsefulla biotoper öppna.