600 år historia

vid Vanajavesi strand

 

Lahis gård är en av Tavastlands äldsta herrgårdar och var bosatt redan i

början av 1400-talet.

Gården har under århundradens lopp hört till många kända adelssläkter. Även intressanta besökare har varit flera, bl.a. Mikael Agricola som gjorde en boupptäckning på gården 1549 och Walter von Konows vän Jean Sibelius.

De äldsta bibehållna byggnaderna är bagarstugan och sädesmagasinet från början av 1700-talet, samt stenladugården vars grund är lagd på medeltiden. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1901 och byggdes efter att den tidigare huvudbyggnaden brann.

 

I samma familj

i tio generationer

 

Gården har ägts av samma familj sedan år 1729. Hovsekreteraren och kronofogden Johan Schrey köpte då gården från ätten de la Motte.  


Schreys ättlingar äger idag gården i nionde och tionde generation. Systrarna Helena och Elisabeth har nyligen påbörjat sin resa som nästa länk i ledet med hjälp av pappa Björn.

 
Lahisten Kartano_1992_navetta.jpg

En av Finlands första Simmental-gårdar

De första Simmental-dikorna kom till gården år1991 och sedan dess har mängden djur vuxit stadigt. Förutom ägarna har vi ett team på fyra fantastiska arbetstagare som håller ordning på ruljangsen.