Välmående djur, kött och människor

 

Lyckliga djur som 

första prioritet

Med 30 års erfarenhet tar vi hand om de omkring 200 dikorna med kalvar och flera avelstjurar som finns på gården idag.

Dikorna, kvigorna och avelstjurarna går ute på natur- och åkerbeten under sommarmånaderna.

Kalvarna går ute med sina mammor hela sommaren.​

På vintern rör sig djuren fritt i ladugården och i täckta utegårdar.

 

Kon på sommarjobb som miljövårdare

 
Naturbeten

Korna betar förutom på åkrarna även på strand-, äng- och andra naturbeten och upprätthåller kulturlandskap på ett sätt som inte är möjligt maskinellt.

Naturens mångfald

Naturbeten upprätthåller naturens mångfald. Särskilt fåglar och insekter drar nytta av naturbeten.

Nytta även på andras mark

Våra djur betar även på arrenderade marker, där ägarna önskar hålla betydelsefulla biotoper öppna.

 

Bättre mat med raskött

Varför valde vi Simmental-rasen?

Goda mödrar med mycket mjölk, fostrar starka och friska kalvar

Utan anlag till stor fettbildning, så köttet är mört utan att vara för fett

Schweizisk ras som passar bra i finska förhållanden och ute på naturbeten