Lahisten_Kartano_lehmät_laitumella.JPG

Vårt specialkunnande är

Simmental-avelsdjur

 

Djur till salu

Avelstjurar, dikor och kvigor

1- och 2-åriga avelstjurar från över 10 olika linjer
Över 80 dräktiga kvigor och unga dikor

Över 80 avvanda kokalvar

Tag kontakt:

Björn von Konow

lahisten@lahistenkartano.fi

Tel. 040 544 7409

 
 

Varför avelsdjur från Lahis Gård?

30 år av kontrollerad avel

På gården har det bedrivits Simmental-avelsverksamhet hörande till dikokontrollen ända sedan 1991.

Stora mängder djur från samma gård

Från oss kan du från ett och samma ställe köpa även stora mängder högklassiga djur

Högklassiga djur med gott lynne

I avel betonar vi djur med god exteriör och gott lynne.

Smittofria

garantidjur

Boskapen Mycoplasma bovis A-nivå.
Ej klövinfektion eller andra sjukdomar.
Veterinär- och salmonellaintyg.